Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

ಮಂಜುನಾಥ's Program Details

DateProgram Details
30-Aug-2006
Wednesday
06:30 PM
ಶೇರತಲೈ ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮ — ಗಾಯನ
ಡಾ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ — ಪಿಟೀಲು
ಶ್ರೀ ಮೂಷಣಂ ರಾಜಾರಾವ್ — ಮೃದಂಗ
ಜಿ. ಎಸ್. ರಾಮಾನುಜಂ — ಘಟಂ
03-Sep-2006
Sunday
06:30 PM
ವಿದ್ವಾನ್. ಮೈಸೂರ್ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ — ಪಿಟೀಲು
ಡಾ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ — ಪಿಟೀಲು
ಯೆಲ್ಲಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ — ಮೃದಂಗ
ವಿ. ಸುರೇಶ್ — ದ್ವಂದ್ವ ಪಿಟೀಲು ವಾದನ
08-Sep-2006
Friday
06:30 PM
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ — ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್
ಎ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ — ಪಿಟೀಲು
ಕೆ. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ — ಮೃದಂಗ
ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ — ಮೋರ್ಚಿಂಗ್
ಎನ್. ಅಮೃತ್ — ಖಂಜೀರ
ಮಂಜುನಾಥ —