Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

ವಿದ್ವಾನ್. ಕುತ್ತಾಲಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಐಯ್ಯರ್'s Program Details

DateProgram Details
12-Sep-1975
Friday
06:30 PM
ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್. ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ — ಸಂಗೀತ
ವಿದ್ವಾನ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ — ಪಿಟೀಲು
ವಿದ್ವಾನ್. ಕುತ್ತಾಲಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಐಯ್ಯರ್ — ಮೃದಂಗ
14-Sep-1975
Sunday
06:30 PM
ಸಂಗೀತ ವಿದೂಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ ಸಿ. ಆರ್. ಗೌಡ — ಸಂಗೀತ
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ — ಪಿಟೀಲು
ವಿದ್ವಾನ್. ಕುತ್ತಾಲಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಐಯ್ಯರ್ — ಮೃದಂಗ