Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Guru Prasanna's Program Details

DateProgram Details
25-Sep-2015
Friday
06:30PM
Vidwan Saket Raman — Vocal
Vidwan M. A. Sundareswaran — Violin
Vidwan Padmavibhushana Dr. Umayalapuram Shivaraman — Mridangam
Vidwan Guru prasanna — Khanjira
01-Sep-2014
Monday
06:30 PM
Photos
Vidwan U Srinivas — Mandolin
Vidwan H. K. Venkataram — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mridanga
Vidwan G. Guru Prasanna — Khanjira
07-Sep-2014
Sunday
06:30 PM
Photos
Vidwan Abhishek Raghuram — Vocal
Vidushi Akkarai Subbalakshmi — Violin
Vidwan V. V. Ramanamurthy — Mridanga
Vidwan G. Guru Prasanna — Khanjira
20-Sep-2013
Friday
6:30 PM
Photos
Vidwan Saketharaman — Vocal
Vidwan Dr. Mysore M Manjunath — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mridanga
Vidwan G. Guru Prasanna — Khanjira
22-Sep-2012
Saturday
6:30 PM
Vidwan Abhishek Raghuram — Vocal
Vidushi Charulatha Ramanujam — Violin
Vidwan Anantha R. Krishnan (Anand) — Mridanga
Vidwan G. Guru Prasanna — Khanjira
27-Sep-2012
Thursday
6:30 PM
Vidwan Ramakrishna Murthy — Vocal
Vidushi Charulatha Ramanujam — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mridanga
Vidwan G. Guru Prasanna — Khanjira
Jagadguru Sri Suttur Shivaratri Deshikendra Swamiji will grace the occasion.
24-Sep-2011
Saturday
Vidwan Saketharaman — Vocal
Vidwan Mysore M Nagaraj —  Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mridanga
Vidwan G. Guru Prasanna — Khanjira
18-Sep-2010
Saturday
Vidwan H. K. Venkataram — Violin
Ashwin Anand — Venu
 — Veena
Vidwan Naiveli Narayan — Mridangam
Vidwan Guru Prasanna — Ghatam
19-Sep-2010
Sunday
10:30 AM
G. K. Manamohan — Vocal
Vidushi Aditi — Violin
Vidwan Radhesh — Mridanga
Vidwan Guru Prasanna — Ghatam
19-Sep-2010
Sunday
06:00 PM
Trissur Brothers — Vocal
Vidwan H. K. Venkataram — Violin
Vidwan Trichur R. Mohan — Mridanga
Vidwan Guru Prasanna — Ghatam