Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Rajashekhar's Program Details

DateProgram Details
04-Sep-2014
Thursday
06:30 PM
Photos
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Trichy Hari kumar — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B. Rajashekhar — Morsing
24-Sep-2012
Monday
6:30 PM
Vidwan G. Ravikiran — Vocal
Vidwan C. N. Chandrashekhar — Violin
Vidwan B. C. Manjunath — Mridanga
Vidwan B. Rajashekhar — Morsing
29-Sep-2012
Saturday
6:30 PM
Vidwan Sanjay Subramanyam — Vocal
Vidwan M. A. Sundareshan — Violin
Vidwan Mannargudi Eshwaran — Mridanga
Vidwan G. Rajashekharan — Morsing
02-Oct-2012
Tuesday
6:30 PM
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Yella Venkateshwara Rao — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan G. Rajashekharan — Morsing
Vidwan M. R. Manjunath — Ghatam
10-Sep-2011
Saturday
Vidwan Sanjay Subramanyam — Vocal
Vidwan Mysore M Nagaraj — Violin
Vidwan Patri Satish Kumar — Mridanga
Vidwan G. Rajashekharan — Morsing
11-Sep-2011
Sunday
Vidwan B.U.Ganesh Prasad — Violin Duet
Vidwan Kumaresh — Violin Duet
Vidwan Patri Satish Kumar — Mridanga
Vidwan Rajashekharan — Morsing
21-Sep-2010
Tuesday
Vidwan Sanjay Subramanyam — Vocal
Vidwan H. K. Venkataram — Violin
Vidwan Hari kumar — Mridanga
Vidwan B.Rajashekhar — Morching
22-Sep-2010
Wednesday
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi Akkarai Subbalakshmi — Violin
Vidwan Hari kumar — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B. Rajashekhar — Morching
Vidwan M. R. Manjunath — Ghatam
27-Aug-2009
Thursday
Vidwan Sanjay Subramanyam — Vocal
Vidwan Mysore M Nagaraj — Violin
Vidwan Neiveli Venkatesh — Mridanga
Vidwan B. Rajashekhar — Khanjira
03-Sep-2009
Thursday
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi Kumari A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Patri Satish Kumar — Mridanga
Vidwan Anoor Ananthakrishna Sharma — Tabala
Vidwan Rajashekhar — Morching
06-Sep-2008
Saturday
Vidwan Kadri Gopalanath — Saksophone
Vidushi Kumari A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Patri Satish Kumar — Mrudanga
Vidwan Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B. Rajashekhar — Morsing
25-Sep-1996
Wednesday
06:45 PM
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A.Kanyakumari — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mrudanga
H. P. Ramachar — Khanjira
Rajashekhar — Morsing