Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Vidushi A.Kanyakumari's Program Details

DateProgram Details
04-Sep-2014
Thursday
06:30 PM
Photos
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A.Kanyakumari — Violin
Vidwan Trichy Hari kumar — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B.Rajashekhar — Morsing
02-Oct-2012
Tuesday
6:30 PM
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A.Kanyakumari — Violin
Vidwan Yella Venkateshwara Rao — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan G.Rajashekharan — Morsing
Vidwan M.R.Manjunath — Ghatam
25-Sep-1996
Wednesday
06:45 PM
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A.Kanyakumari — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mrudanga
H.P.Ramachar — 
Rajashekhar — Morsing