Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Vidushi Dr. M. Narmada's Program Details

DateProgram Details
12-Sep-1997
Friday
06:30 PM
Vidwan O. S. Thyagarajan — Vocal
Vidushi Dr. M. Narmada — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mrudanga
Vidwan H. P. Ramachar — Khanjeera
20-Sep-1996
Friday
06:45 PM
Vidwan T. R. Subramanyam — Vocal
Vidushi Dr. M. Narmada — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mrudanga
Vidwan M. S. Jayaram — 
21-Sep-1996
Saturday
06:45 PM
Vidwan Parur M. S. Gopalakrishna — Violin
Vidushi Dr. M. Narmada — Violin
Vidwan V. Praveen — Mrudanga
Vidushi B. R. Latha — Khanjira