Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Vidwan B. U. Ganesh Prasad's Program Details

DateProgram Details
03-Sep-2011
Saturday
Vidushi Sowmya — Vocal
Vidwan B. U. Ganesh Prasad — Violin
Vidwan H. S. Sudheendra — Mridanga
Vidwan K. V. Gopala Krishna — Khanjira
16-Sep-2011
Friday
Vidushi M. S. Sheela — Vocal
Vidwan B. U. Ganesh Prasad — Violin
Vidwan J. Vaidyanathan — Mridanga
Vidwan Bhargava Halambi — Khanjira
19-Sep-2007
Wednesday
Vidwan Kumaresh — Violin
Vidwan B. U. Ganesh Prasad — Violin
Mannargudi Eshwaran — Mridanga
Vidwan G. S. Ramanujam — Ghatam
24-Sep-1996
Tuesday
06:45 PM
Vidwan Rajkumar Bharathi — Vocal
Vidwan B. U. Ganesh Prasad — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mrudanga
H. P. Ramachar — Khanjira