Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Vidwan Kadri Gopalanath's Program Details

DateProgram Details
04-Sep-2014
Thursday
06:30 PM
Photos
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Trichy Hari kumar — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B. Rajashekhar — Morsing
02-Oct-2012
Tuesday
6:30 PM
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Yella Venkateshwara Rao — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan G. Rajashekharan — Morsing
Vidwan M. R. Manjunath — Ghatam
22-Sep-2010
Wednesday
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi Akkarai Subbalakshmi — Violin
Vidwan Hari kumar — Mridanga
Pandit Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B. Rajashekhar — Morching
Vidwan M. R. Manjunath — Ghatam
03-Sep-2009
Thursday
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi Kumari A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Patri Satish Kumar — Mridanga
Vidwan Anoor Ananthakrishna Sharma — Tabala
Vidwan Rajashekhar — Morching
06-Sep-2008
Saturday
Vidwan Kadri Gopalanath — Saksophone
Vidushi Kumari A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Patri Satish Kumar — Mrudanga
Vidwan Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B. Rajashekhar — Morsing
25-Sep-1996
Wednesday
06:45 PM
Vidwan Kadri Gopalanath — Saxophone
Vidushi A.Kanyakumari — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mrudanga
H. P. Ramachar — Khanjira
Rajashekhar — Morsing