Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Vidwan Tumkur B. Shashishankar's Program Details

DateProgram Details
15-Sep-2016
Thursday
Vidwan Maharajapuram Ramachandran — Vocal
Vidwan Mathur Srinidhi — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mridangam
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
17-Sep-2013
Tuesday
6:30 PM
Photos
Vidwan T. N. S. Krishna — Vocal
Vidwan Rahul — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mridanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
22-Sep-2013
Sunday
6:30 PM
Photos
Vidushi Kalavathi Avadhooth — Vocal
Vidushi Hemalatha — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mridanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
13-Sep-2011
Tuesday
Vidwan Bharath Sundar — Vocal
Vidushi Charulatha Ramanujam — Violin
Vidwan Arjun Kumar — Mridanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
18-Sep-2011
Sunday
Vidwan Vamshidhar — Flute
Vidwan M. A. Sundareshan — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mridanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
18-Sep-2011
Sunday
Vidwan Shertalai Ranganath Sharma — Vocal
Vidwan M. A. Sundareshan — Violin
Vidwan J. Vaidyanathan — Mridanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
16-Sep-2010
Thursday
Vidwan Bharath Sundar — Vocal
Vidwan Nagai Shriram — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mridangam
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Khanjira
28-Aug-2009
Friday
Vidushi Gayatri Venkataraghavan — Vocal
Vidushi Charulatha Ramanujam — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mridanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
05-Sep-2008
Friday
Vidushi Vedavalli — Vocal
Vidushi Lalgudi Vijayalakshmi — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mrudanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
07-Sep-2008
Sunday
10:30 AM
Vidushi Vani Satish — Vocal
Vidushi Akkarai Subbalakshmi — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mrudanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam