Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs


8th cross Ganesha Music Festival : 2008


Date Program Details
04-Sep-2008
Thursday

Vidwan Praveen Godkhindi — Bansuri
Vidwan Pranesh — Flute
Vidwan Anoor Ananthakrishna Sharma — Mrudanga
Vidwan Vyasa Vithala — Khanjira
Pandit Udaya Raj Kapoor — Tabala
pandit Madhusudhan — Tabala
05-Sep-2008
Friday

Vidushi Vedavalli — Vocal
Vidushi Lalgudi Vijayalakshmi — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mrudanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
06-Sep-2008
Saturday

Vidwan Kadri Gopalanath — Saksophone
Vidushi Kumari A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Patri Satish Kumar — Mrudanga
Vidwan Rajendra Nakod — Tabala
Vidwan B. Rajashekhar — Morsing
07-Sep-2008
Sunday
10:30 AM
Vidushi Vani Satish — Vocal
Vidushi Akkarai Subbalakshmi — Violin
Vidwan Tumkur B. Ravishankar — Mrudanga
Vidwan Tumkur B. Shashishankar — Ghatam
07-Sep-2008
Sunday
06:30 PM
Vidwan T. N. S. Krishna — Vocal
Vidushi Akkarai Swarnalatha — Violin
Vidwan H. S. Sudheendra — Mrudanga
Vidwan G. S. Ramanujam — Ghatam
08-Sep-2008
Monday

Sikkil Gurucharan — Vocal
Vidushi Charulatha Ramanujam — Violin
Vidwan K. V. Prasad — Mrudanga
Vidwan G. S. Ramanujam — Ghatam
09-Sep-2008
Tuesday

Vidwan Chitravina N. Ravikiran — Chitraveena
Vidushi Akkarai Subbalakshmi — Violin
Vidwan K. V. Prasad — Mrudanga
Vidushi Sukanya Ramgopal — Ghatam
10-Sep-2008
Wednesday

Vidushi Kumari A. Kanyakumari — Violin
Vidwan Embar S Kannan — Violin
Vidwan Arjun Kumar — Mrudanga
Vidwan T. V. Ramanuja — Morsing
11-Sep-2008
Thursday

Vidwan S. Vijayashiva — Vocal
Amrutha Murali — Violin
Vidwan Patri Satish Kumar — Mrudanga
Vidwan M. Gururaj — Morsing
Vidwan Purushotham — Khanjira
12-Sep-2008
Friday

Vidwan Saketharaman — Vocal
Vidwan H. K. Venkataram — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mrudanga
Vidwan Giridhar Udupa — Ghatam
13-Sep-2008
Saturday

Malladi Brothers — Vocal
Vidwan M. A. Sundareshan — Violin
Vidwan Padmavibhushana Sangeetha Kalanidhi Dr. Umayalapuram K Shivaraman — Mrudanga
Vidwan Purushotham — Khanjira
14-Sep-2008
Sunday
1030 AM
Yakshagana (Ganesha Mahime)